Návrh riešenia automatizovaného prevážacieho vozíka vo výrobe s bezpečnostnými prvkami na ochranu zdravia.